Zoekt u een advocaat in Antwerpen, Advocaat Sarah Bracke tot uw dienst Pure GraphX Webdesign

De informatie wordt enkel gegeven als aanduiding en men kan er zich niet op steunen om er juridische gevolgtrekkingen uit te maken. Wij streven een maximale betrouwbaarheid van de gegevens van deze website na, doch kan de kwaliteit-juistheid of volledigheid niet gegarandeerd worden.

De gegevens van deze site  kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Op deze website kan slechts basisinformatie worden teruggevonden. Deze informatie is dus onvolledig en geldt als richtlijn voor de gebruiker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de gegevens van deze site, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van apparatuur, programmatuur of andere.

Alle betwistingen voortspruitend uit het gebruik van deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

De door de Orde onderschreven polis wordt op Uw verzoek ter inzage overgemaakt.

Links:
Webguide advocaten
2Link advocaten
 /  tot uw dienst  /  werkwijze  /  tarieven  /  contact  /  disclaimer  /